Veteraan in de klas

Op maandag 15 maart hebben de groepen 7 en 8 van locatie Nassaupark een gastles gehad van Veteraan Dirk van Duijn. Zijn presentatie had het thema ‘samen werken aan vrede en veiligheid’. De kinderen hebben hierbij nagedacht over leven in vrijheid en leven in oorlog. Wie zijn de slachtoffers tijdens een oorlog? Dit zijn niet alleen de mensen die oorlog voeren of in het leger zitten, maar juist ook onschuldige burgers die zelf niet gekozen hebben voor oorlog. Jaarlijks herdenken wij oorlogsslachtoffers en vieren wij onze vrijheid.
Veteraan Dirk vertelde over de invloed van oorlog op het leven van mensen op korte en lange termijn. En wist u dat er jaarlijks 1,5 biljoen euro wordt uitgegeven aan oorlogen? Met dit bedrag kunnen we 60 jaar lang alle honger op de wereld bestrijden. Ook deelde veteraan Dirk zijn ervaringen tijdens zijn werk in Bosnië en Somalië. Tot slot werd besproken hoe wij zelf kunnen werken aan vrede en veiligheid. Hiervoor hoef je zeker niet te werken bij defensie, dit kan ook op andere manieren. Denk aan werken in de politiek, een goed doel steunen als War Child of het werken voor Artsen zonder Grenzen. Het was een lange, leerzame en indrukwekkende les!
De gastles past bij het project ‘De toekomst’ waar wij op dit moment aan werken. Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen, dat blijkt wel tijdens dit project. We hebben samen gekeken naar oude toekomstvoorspellingen en ontdekt hoe de mens vroeger naar onze tijd keek. Aan de hand van de VN-doelen brengen wij de uitdagingen in beeld die nu een rol spelen. Wij denken na over de toekomst door een nieuwsbericht te maken over een concrete gebeurtenis die in de toekomst zou kunnen spelen. Om genoeg achtergrondkennis op te doen, maken wij eerst de lessen en toetsen van de bijbehorende thema’s en vakken. Natuur en techniek (Naut), over technische oplossingen die de energie-, voedsel- en watervoorziening in de toekomst veilig moeten stellen. Geschiedenis (Brandaan), de VN stelt doelen die in de toekomst moeten zorgen voor vrede, stabiliteit en een betere wereld. In het verleden stelde de VN deze doelen ook al. In hoeverre leidde dat tot een betere wereld? Aardrijkskunde (Meander), over de verdeling van welvaart in de wereld. De mogelijkheid om nu en in de toekomst doelen te realiseren is erg afhankelijk van de welvaart in een land. Het is een groot en interessant project waar wij ook de komende weken mee bezig zullen zijn!
 

Comments are closed.