Tussenschoolse Opvang

TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)
Informatie voor (nieuwe) ouders:
De kosten voor deze tussenschoolse opvang bedragen € 120,- op jaarbasis .
Voor uw kind betekent dit dat overblijfgeld verschuldigd is vanaf de maand volgend op de maand waarin uw kind op school is gekomen.
Abonnementsvorm Prijs per maand Prijs per jaar (10 maanden)
3 dagen per week (maandag, dinsdag en donderdag) € 12,- € 120,-
Het abonnement geldt voor het gehele schooljaar (40 weken = 10 maanden)
Betaling van de tussen schoolse opvang geschiedt alleen via schoolkassa.

U kunt het bedrag in één of twee termijnen betalen. De afschrijving vindt plaats in de maanden oktober en februari.

Inschrijfformulier ontvangt U bij inschrijving van uw kind. Voor vragen en of suggesties kunt u terecht bij onze contactpersonen:
Margo Lijten coördinator NP en Edith van den Boomen coördinator GD
margo.lijten@tweemasterlisse.nl 0252-410304
edith.vandenBoomen@tweemasterlisse.nl 0252-412955
tso@tweemasterlisse.nl