Tussenschoolse Opvang

TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)

Informatie voor (nieuwe) ouders:

De kosten voor deze tussenschoolse opvang bedragen € 100,- op jaarbasis .

Voor uw kind betekent dit dat overblijfgeld verschuldigd is vanaf de maand volgend op de maand waarin uw kind op school is gekomen.

Abonnementsvorm Prijs per maand Prijs per jaar (10 maanden)

3 dagen per week (maandag, dinsdag en donderdag)         € 10,-                € 100,-

Het abonnement geldt voor het gehele schooljaar (40 weken = 10 maanden)

Betaling van de tussenschoolse opvang geschiedt alleen via automatische incasso. U kunt het bedrag in één of twee termijnen laten afschrijven. De afschrijving vindt plaats in de maanden november en februari. Kinderen die in februari of daarna beginnen met de opvang, kunnen alleen in 1 termijn betalen. Inschrijfformulier en machtiging automatische incasso ontvangt U via de juf van uw kind. De incassokosten voor tussenschoolse opvang is in handen van TSO Openbare Basisschool “de Tweemaster”.

Het is mogelijk om via Campina schoolmelk aan te vragen. Direct aanmelden kan via www.campinaopschool.nl . Het is niet de bedoeling dat er snoep en/of koek wordt gegeten tijdens de overblijf.

Voor vragen en of suggesties kunt U terecht bij onze contactpersonen:

Margo Lijten en Vera De Beer email:

margo.lijten@tweemasterlisse.nl

vera.debeer@tweemasterlisse.nl

tso@tweemasterlisse.nl