Tweco (Tweemaster Evenementen Commissie)

Wat is TWECO en wie zijn de leden?

De TWECO (Tweemaster Evenementen Commissie) is een commissie die bestaat uit ouders van beide locaties en een vertegenwoordiging van het team.

TWECO organiseert samen met de leerkrachten speciale activiteiten binnen en buiten de school zoals: sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreis, avondvierdaagse, eindfeest, inzamelingsacties voor extra financiën en diverse activiteiten of acties, die per jaar kunnen verschillen. Daarnaast springt de Tweco ook financieel bij voor zaken die niet passen binnen het budget van de school, maar eigenlijk onmisbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn medefinanciering inrichting schoolplein en het vervangen van audioapparatuur. De TWECO financiert deze activiteiten uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Leden van de Tweemaster Evenementen Commissie in het schooljaar 2021-2022 zijn:

Gerard Doustraat

 • Sharon Broekhof – Secretaris
 • Helmy Dofferhoff
 • Marijn Jansen
 • Vanessa Maagdenberg
 • Marleen Uphoff
 • Sandra Schaap Disseldorp
 • Janneke van der Werff – Voorzitter

Ondersteuning vanuit het team:

 • Barbara Rotteveel (adj. dir. / leerkracht)
 • Edith van den Boomen (onderwijsassistent)

Nassaupark

 • Esther van Gerven-Alkemade
 • Els Immerzeel
 • Patricia Stolker – Voorzitter
 • Michelle te Water
 • Emy Wassenaar
 • Irene Clemens
 • Ewelina te Water
 • Bianca Taylor – Penningmeester

Ondersteuning vanuit het team:

 • Jenny van Paassen-Beelen (leerkracht)

Wij zijn (bijna) altijd op zoek naar ouders, verzorgers die willen aansluiten bij de evenementen commissie. Voor meer informatie kunt u mailen naar tweco@tweemasterlisse.nl.

 

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden in het najaar, waarbij MR en team aanwezig zijn. Hier presenteert de TWECO haar jaarverslag en financieel verslag en stelt de bestuursleden voor. Alle ouders krijgen persoonlijk een uitnodiging voor deze vergadering. Er is vanzelfsprekend ruimte voor vragen aan TWECO, MR en directie.

Klik hier > Jaarverslag MR Tweemaster 2020-2021

Vrijwillige ouderbijdrage

De TWECO financiert haar activiteiten uit de vrijwillige ouderbijdrage, welke wordt beheerd door de penningmeester. De hoogte van de ouderbijdrage wordt per jaar afgestemd. U ontvangt een brief van de Tweco waarin u wordt gevraagd de ouderbijdrage over te maken. Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 20,- per kind.

Schoolreis- en kamp bijdrage

Daarnaast ontvangt u ieder schooljaar een brief van de schooldirectie, waarin u wordt gevraagd uw bijdrage voor de schoolreis over te maken. De schoolreis maakt onderdeel uit van het lesprogramma, maar is alleen mogelijk met de verplichte bijdrage van de ouders. De verplichte kosten voor de schoolreis in het schooljaar 2021-2022 bedragen € 30,- per kind. U krijgt de mogelijkheid om gespreid te betalen.

Kinderen uit groep 8 gaan niet mee op schoolreis, omdat zij op kamp gaan. Ook het kamp maakt onderdeel uit van het lesprogramma, maar zou niet mogelijk zijn zonder de verplichte ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2021-2022 is de verplichte ouderbijdrage €100,-.

Ouderhulp

Elk jaar hebben wij weer vele ouders nodig om een aantal lessen en activiteiten goed te laten verlopen. Hulp van ouders wordt zeer op prijs gesteld bij de volgende lessen en activiteiten:

* bibliotheek / voorlezen

* computerles

* sportdag

* schoolfeesten en activiteiten

* overblijven TSO@tweemasterlisse.nl

* excursies /  culturele uitstapjes

* schoonmaken / klusavond

Wilt u meehelpen? Dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.