Tweco (Tweemaster Evenementen Commissie)

Wat is TWECO en wie zijn de leden?

De TWECO (Tweemaster Evenementen Commissie) is een commissie die bestaat uit ouders van beide locaties en een vertegenwoordiging van het team.

TWECO organiseert samen met de leerkrachten speciale activiteiten binnen en buiten de school zoals: sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreis, avondvierdaagse, eindfeest, inzamelingsacties voor extra financiën en diverse activiteiten of acties, die per jaar kunnen verschillen. Daarnaast springt de Tweco ook financieel bij voor zaken die niet passen binnen het budget van de school, maar eigenlijk onmisbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn medefinanciering inrichting schoolplein en het vervangen van audioapparatuur. De TWECO financiert deze activiteiten uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Leden van de Tweemaster Evenementen Commissie in het schooljaar 2022-2023 zijn:

Locatie Gerard Doustraat

 • Helmy Dofferhoff
 • Marijn Jansen
 • Vanessa Maagdenberg
 • Sandra Schaap Disseldorp
 • Janneke van der Werff – Voorzitter
 • Cissy de Groot
 • Paula Hollander
 • Saniye Delikaya

Locatie Nassaupark

 • Els Immerzeel
 • Patricia Stolker – Voorzitter
 • Michelle te Water
 • Emy Wassenaar
 • Irene Clemens
 • Ewelina te Water
 • Kirstin van Groen
 • Jolanda van der Raad

Ondersteuning vanuit het team:

 • Esther van Gerven (leerkracht)
 • Edith van den Boomen (onderwijsassistent)

Wij zijn (bijna) altijd op zoek naar ouders, verzorgers die willen aansluiten bij de evenementencommissie. Voor meer informatie kunt u mailen naar tweco@tweemasterlisse.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage

De TWECO financiert haar activiteiten uit de vrijwillige ouderbijdrage, welke wordt beheerd door school. De hoogte van de ouderbijdrage wordt per jaar afgestemd. U ontvangt een brief van de Tweco waarin u wordt gevraagd de ouderbijdrage over te maken. Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 20,- per kind.

Schoolreis- en kamp bijdrage

Daarnaast ontvangt u ieder schooljaar een brief van de schooldirectie, waarin u wordt gevraagd uw bijdrage voor de schoolreis over te maken. De schoolreis maakt onderdeel uit van het lesprogramma, maar is alleen mogelijk met de verplichte bijdrage van de ouders. De verplichte kosten voor de schoolreis in het schooljaar 2021-2022 bedroeg € 30,- per kind. U krijgt de mogelijkheid om gespreid te betalen.

Kinderen uit groep 8 gaan ter afsluiting van hun basisschoolperiode op kamp. Ook het kamp maakt onderdeel uit van het lesprogramma, maar zou niet mogelijk zijn zonder de verplichte ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2021-2022 was de verplichte ouderbijdrage €100,-.

Ouderhulp

Elk jaar hebben wij weer vele ouders nodig om een aantal lessen en activiteiten goed te laten verlopen. Hulp van ouders wordt zeer op prijs gesteld bij de volgende lessen en activiteiten:

* bibliotheek / voorlezen

* computerles

* sportdag

* schoolfeesten en activiteiten

* overblijven TSO@tweemasterlisse.nl

* excursies /  culturele uitstapjes

* schoonmaken / klusavond

Wilt u meehelpen? Dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.