Intern begeleiders

Wij zijn Claudia Verbaken en Marijke Otte, de intern begeleiders van Openbare Daltonschool de Tweemaster.

Als intern begeleiders zijn wij verantwoordelijk voor de organisatie van de leerlingenzorg op schoolniveau en de steun aan collega-leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
Wij hebben de ondersteuning van de leerlingen over ons twee verdeeld. Claudia is er voor de locatie Gerard Doustraat en Marijke voor locatie Nassaupark.
Overige ondersteuning doen wij op schoolniveau. Daarbij kunt u denken aan studiedagen voorbereiden, ondersteuning van leerkrachten en externe contacten inschakelen indien nodig.

Op de Tweemaster werken wij handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij kijken naar wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij houden wij rekening met de verschillen tussen leerlingen. Wij doen dit in samenwerking met de ouders.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Marijke.otte@tweemasterlisse.nl en op tel. 0252-410304 NP
werkdagen: dinsdag & woensdag

Claudia.verbaken@tweemasterlisse.nl en op tel.0252-412955 GD
werkdagen: dinsdag & donderdag