Intern begeleiders

Wij zijn Loes van Duijn en Petra van Oorschot, de intern begeleiders van Openbare Daltonschool de Tweemaster.

Als intern begeleiders zijn wij verantwoordelijk voor de organisatie van de leerlingenzorg op schoolniveau en de steun aan collega-leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Op de Tweemaster werken wij handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij kijken naar wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij houden wij rekening met de verschillen tussen leerlingen. Wij doen dit in samenwerking met de ouders.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Petra van Oorschot
IB-er locatie Nassaupark
Tel: 0252 410304

Petra.vanoorschot@tweemasterlisse.nl

werkdagen: dinsdag en donderdag

Loes van Duijn
IB-er locatie Gerard Doustraat
Tel: 0252 412955

Loes.vanduijn@tweemasterlisse.nl

werkdagen: dinsdag en donderdag