Intern begeleider

 

Ik ben Marijke Otte, de intern begeleider van Openbare Daltonschool de Tweemaster.

Als intern begeleiders zijn wij verantwoordelijk voor de organisatie van de leerlingenzorg op schoolniveau en de steun aan collega-leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Op de Tweemaster werken wij handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij kijken naar wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij houden wij rekening met de verschillen tussen leerlingen. Wij doen dit in samenwerking met de ouders.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

Marijke.otte@tweemasterlisse.nl en op tel. 0252-410304 NP of 0252-412955 GD

werkdagen: woensdag, donderdag

Dit schooljaar word ik ondersteund door een interim intern begeleidster.

mylene.milentburg@tweemasterlisse.nl 0252-410304 of 0252-412955