Nieuw schooljaar nieuwsbrief 1

Beste ouders,

Het nieuwe schooljaar is begonnen en de eerste week zit er bijna op. De kinderen hebben hun plekje gevonden en hebben al hard gewerkt. We zijn begonnen met herhaling uit groep 5. In deze brief vindt u belangrijke informatie over groep 6. Mochten er nog vragen zijn, hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Anja Pels

Welkom

Wij wensen iedereen een fijne tijd op de Tweemaster.

Kennismakingsgesprekken

Graag nodig ik u uit voor de kennismakingsgesprekken op dinsdag 17  september of woensdag 18 september, ook hierbij zijn de kinderen weer welkom. Wij willen u vragen om ons tijdens deze gesprekken op de hoogte te brengen van ontwikkelingen van uw kind, wijzigingen in thuissituatie of andere gebeurtenissen die van invloed zijn voor het welbevinden en/of de ontwikkeling van uw kind op school. Ik zal  u tijdens deze gesprekken informeren over de doelstellingen en/of belangrijke gebeurtenissen van dit schooljaar. Lukt het niet om een geschikt moment te vinden op 1 van deze dagen, dan hoor ik dit graag! Deze kennismakingsgesprekken zijn niet verplicht.

Kanjertraining

De startweek van de Kanjertraining vindt plaats in de eerste weken van het schooljaar of op het moment dat een school start met de Kanjertraining. De startweek bevat een aantal basiselementen van de Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament wordt neergelegd om het vervolg van de lessen op voort te bouwen. Kanjertraining is onder andere gericht op samenwerking tussen ouders en school en daarom willen we u als ouder zoveel mogelijk informeren over wat er op de verschillende momenten aan de orde is bij de Kanjerlessen op school.

 

Onderdelen van de startweek:

  • De Smileyposter wordt met de kinderen besproken aan de hand van stellingen. Alle kinderen kunnen aangeven hoe ze zich willen gedragen het komende schooljaar/de komende periode. De poster krijgt een plek in de klas/ school zodat de kinderen ook herinnerd kunnen worden aan die goede wil.
  • Er wordt een oefening gedaan die heet “motor en benzinepomp”. De kinderen leren dat ze onderdeel zijn van een groep en bijvoorbeeld invloed hebben op het groepsproces door geen aandacht te geven aan storend gedrag.
  • De kinderen leren de betekenis van de dierfiguren en/of de petten. En kunnen in verschillende situaties de petten uitspelen en herkennen.

De onderdelen uit de startweek zullen terugkomen in de speciaal daarvoor ontwikkelde lessen maar ook tijdens de pauzes en in de wandelgangen zal er aangesloten worden op de ‘Kanjerafspraken’ en spreken we de ‘Kanjertaal’. Tijdens de Kanjerlessen zal er langzaam meer verdieping komen op de verschillende onderdelen. De onderdelen die aan bod komen zijn opgedeeld in leskernen.

Inloopochtenden

Op de Tweemaster kunnen de leerlingen van groep 6 op dinsdag en donderdag vanaf 08.15 uur naar de klas komen om aan hun weektaak te werken. Zij hebben de keuze om aan het werk te gaan in de klas of buiten te spelen tot de bel gaat.

Weektaak

Wanneer de kinderen ‘s morgens binnenkomen in de klas, is het de bedoeling dat zij na het vijf-woordendictee werken aan een taak van de weektaak. Wanneer uw kind de weektaak niet af krijgt, is het mogelijk dat uw kind een taak mee naar huis krijgt. Het is de bedoeling dat de taak/taken op maandag weer aanwezig zijn op school. Ik zal er zorg voor dragen dat ik onderzoek waarom het uw kind niet gelukt is om de weektaak af te krijgen.

Gym

Op dinsdag hebben de leerlingen gymles van vakdocent Frank Thomas. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind passende gymkleding in een geschikte tas meeneemt.

Fruitdag

Op woensdag besteden wij extra aandacht aan gezonde voeding. Geeft u uw kind ook een stuk fruit mee?

Verjaardagen

Natuurlijk vieren wij graag de verjaardag van uw kind. Wilt u een aantal dagen voor de grote dag doorgeven wanneer uw kind in de klas wilt trakteren? Denkt u aan een kleine (gezonde) traktatie?

Lezen

Leren lezen gaat gemakkelijker wanneer je het vaak doet. Het is daarom belangrijk dat kinderen veel lezen. De leesontwikkeling wordt bevorderd door uw kind ook thuis te laten lezen. Iedere avond tien minuten lezen voor het slapen gaan, geeft ieder kind ruim een uur extra oefening per week.

HVO (Humanistisch vormingsonderwijs)

De HVO-lessen worden op woensdagochtend gegeven door vakdocent Petra Westra. Heeft u uw kind al opgegeven?

Jeugdjournaal

Elke dag kijkt groep 6 tijdens de kleine pauze naar het jeugdjournaal. In groep 6 nemen twee kinderen het journaal extra onder de loep. Zij schrijven het voor hun belangrijkste nieuws in een schriftje en dit bespreken we klassikaal op vrijdag.

 

Spreek-/boekenbeurt

Ook dit schooljaar houdt elk kind één boeken- en één spreekbeurt. Het boek/onderwerp mag nog niet behandeld zijn. Informatie over de spreekbeurt en de boekenbeurt vindt u in de huiswerkmap. De intekenlijst hangt in de klas.

Huiswerk

In groep 6 krijgen de kinderen extra leerstof (taal/rekenen/spelling) en de samenvattingen voor wereldoriëntatie mee naar huis. Ook zullen deze op de schoolwebsite te zien zijn.  Wilt u uw kind een huiswerkmap meegeven? (graag 23 gaats)

Chromebooks

Op school kan er gewerkt worden met een Chromebook. De kinderen zijn laaiend enthousiast. Een mooie verrijking voor ons onderwijs. Wilt u uw kind een hoofdtelefoon of oordopjes meegeven?

Belangrijke data

17 september en 18 september kennismakingsgesprekken

16 t/m 20 september Op voeten en fietsen (komt u ook te voet of op de fiets?)

23 september Workshop Plastic soep.

25 september Sponsorloop

26 september en 27 september Lisser feestweek–> leerlingen zijn vrij.

10 oktober Gastles burgerschap.

14 oktober Schoolfotograaf NP.

 

 

Comments are closed.