Klassennieuws NP5 #6

Belangrijke data:

Maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart Voorjaarsvakantie!
Maandag 4 maart 2019 Studiedag: vrij!
Dinsdag 5 maart 2019 Start project
Woensdag 6 maart 2019 Toets Brandaan thema 4
Vrijdag 8 maart 2019 Toets taal thema 5
Maandag 18 maart 2019 Gastles over de ruimte
Woensdag 20 maart 2019 Open huis (‘s middags)
Vrijdag 22 maart 2019 Afsluiting project
Donderdag 4 april 2019

Vrijdag 5 april 2019

Visitatie Dalton

Toets taal thema 6

Maandag 8 april 2019 Museumbezoek 13.00-14.30
Woensdag 17 april 2019 Schoolvoetbal toernooi gr 5/6

mix jongens/meisjes

Vrijdag 19 april 2019 Goede vrijdag: vrij
Vrijdag 26 april 2019 Koningsspelen

laatste dag voor de meivakantie

 

Beste ouders van de leerlingen uit groep 5,

Dit is de alweer de zesde editie van het klassennieuws groep 5. Wij willen jullie graag laten weten waar we de afgelopen periode aan gewerkt hebben en wat er nog gaat komen.

Veel leesplezier, Juf Diana, juf Françoise en juf Tanja

Team Talento en Blinkie

Sinds kort werken wij met Team Talento op school. Op school doen we meer dan alleen rekenen en taal. Wij willen ook de creatieve talenten ontwikkelen. Team Talento heeft een aantal professionals gevraagd om workshops aan te bieden waarbij de kinderen inspiratie en passie opdoen om de creatieve talenten te ontwikkelen. Met Blinkie leren we programmeren in het Engels. Het is nog best lastig, maar de kinderen vinden het heel erg leuk!

Cito

In groep 5 nemen we de cito’s rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen (AVI en DMT) af. De kinderen hebben in januari cito’s gehad. In juni volgt er nog een ronde van de cito’s Eind groep 5.

Tafels oefenen

De tafels blijven oefenen blijft belangrijk. De kinderen moeten op dit moment alle tafels geautomatiseerd hebben. Een paar weken na de vakantie hebben we een tafeltoets. De kinderen moeten dan in 4 minuten tijd 80 sommen kunnen maken.  Er zijn leuke spelletjes te vinden op het internet om het tempo en het automatiseren te oefenen.

Oudergesprekken

Eind februari zijn de oudergesprekken geweest. Wij kijken terug op fijne gesprekken met betrokken ouders. Heeft u tussendoor vragen/opmerkingen over de voortgang en het welbevinden van uw kind? U kunt ons altijd aanspreken of mailen voor een afspraak.

Schoolvoetbaltoernooi

Op woensdagmiddag 17 april is het schoolvoetbaltoernooi voor groep 5 en 6. Jongens en meisjes zitten samen in een team. Er wordt 6 tegen 6 gevoetbald. Leuk dat een aantal kinderen uit groep 5 zich hebben opgegeven!

Lenteflora

Alle kinderen hebben thuis een potje narcissen verzorgd. Het thema van de lenteflora van dit jaar was delftsblauw.  Er zijn onwijs mooie foto’s naar school gekomen waar wij een collage van hebben gemaakt. De meeste potjes narcissen hebben het beter gedaan dan het potje bollen van de juffen. Hieronder ziet u het resultaat van onze collage. Donderdag 21 februari komt iemand van de lenteflora onze collage ophalen.

 

 

Museumbezoek

Op  maandag 8 april gaan we naar het museum. Het onderwerp van het museumbezoek is Columbus. In de lessen geschiedenis behandelen we dit onderwerp in april, dus het sluit goed aan. Bij de les worden minimaal 6 begeleiders verwacht. Tijdens het programma worden er 6 groepjes gevormd, die onder begeleiding van een ouder/leerkracht een aantal opdrachten maken. Wij zijn op zoek naar ouders die willen rijden en in het museum willen begeleiden. Graag doorgeven aan Diana diana.passchier@tweemasterlisse.nl

Toen Columbus Amerika ontdekte, ontmoette hij mensen die hij ‘indianen’ noemde. Wie is eigenlijk die indiaan? Klopt ons beeld van dé indiaan wel? Zien alle indianen er hetzelfde uit en leven zij allemaal op dezelfde manier? Tijdens dit programma maak je kennis met indianen uit verschillende regio’s. Op je tocht door het museum ontdek je van alles over de kleding, de huizen en de eetgewoonten van verschillende indianenvolken. Na afloop weet je of dé indiaan bestaat of niet.

Stage juf Françoise

Zoals jullie weten loopt juf Françoise dit schooljaar stage in groep 5. Na de voorjaarsvakantie zal zij aan haar laatste stageblok beginnen. Juf Françoise zal dan ook volledige dagen en weken voor de klas staan, juf Diana en juf Tanja zijn er op de achtergrond bij en zullen met kleine groepjes leerlingen uit de klas gaan werken.

Op donderdag 21 februari was er een superleuke les in groep 5 over de Middeleeuwen. De hele week waren er al geheimzinnige aanwijzingen in de klas te vinden. Een verrassing, op donderdag.. we keken er de hele week naar uit!

Juf Françoise verscheen in verschillende klederdrachten uit de Middeleeuwen op een filmpje waarin ze vertelde over het leven in die tijd. We hebben kennis gemaakt met een boerin, een monnik, een ridder, een edelman en een stedeling.  Daarna hebben de kinderen in groepjes een plattegrond over de stad ontworpen. Het was een leerzame ochtend!

 

 


Chromebooks 

Wat is het fijn om een kar met Chromebooks te kunnen inzetten in de klas. De mogelijkheden van zo’n Chromebook zijn enorm groot. Zo keken de kinderen afgelopen maandag de eerste vlog van juf Diana waarin ze de weektaak heeft uitgelegd. Superleuk!

 

Thema ruimte

Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema ruimte. Op dinsdag openen we de projectweek gezamenlijk met de hele school in de aula. Wij zoeken nog spullen die over dit thema gaat en die wij mogen en kunnen gebruiken in de klas. Misschien heeft u wel een mooie wereldbol staan of leuke boeken. Wie kan ons blij maken?

 

Koptelefoon

Op school werken we op school veel met een chromebook. Daar is een koptelefoon of zijn oortjes voor nodig. Bij sommige werkt deze niet meer. Zou u willen controleren of het nodig is om een nieuwe aan te schaffen?

Rekenen

 • We zijn gestart met deelsommen. Het zou heel fijn zijn als u de tafels ook thuis wilt oefenen met de kinderen.
  De tafeldiploma’s hangen al klaar in de klas. Iedere behaalde tafel (gewone volgorde, door elkaar, en de tafelsom benoemen bij het antwoord) krijgt een sticker. We streven naar een blad vol met stickers, voor het einde van het schooljaar.
 • We oefenen met lengte: meter/centimeter en we oefenen met gewicht: kilo en grammen. We introduceren de milliliter.
 • We oefenen met klokkijken: hele uren, halve uren, kwartieren, vijf voor/vijf over etc. We oefenen ook de digitale tijden, zowel overdag (16.00 uur) als ‘s nachts (4:00 uur).
 • We starten ook met de kommanotatie in geldcontext.

 

Taal

 • We oefenen bij ieder thema een lijst met nieuwe themawoorden.
 • We oefenen met werkwoorden, die verschillende vormen hebben.
 • We leren wat tegenwoordige tijd en wat verleden tijd is.
 • We benoemen woordsoorten: Werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voorzetsel, voegwoord.
 • We leren wat de basisvorm is.

In een van de taallessen hebben we het gehad over zelfstandige naamwoorden. Deze zelfstandige naamwoorden kun je onderverdelen in tastbare en niet-tastbare zelfstandige naamwoorden. En wat is nu leuker dan op valentijnsdag met snoephartjes deze les maken?

 

Spelling

We oefenen verschillende categorieën:

 • jager/bakker woorden !
 • aai/ooi/oei
 • eer/oor/eur
 • eeuw/uw
 • cht/ch woorden
 • woorden met be-, ge-, ver- en -te
 • woorden met -ig en -lijk
 • woorden met een eind -d

 

 

Comments are closed.