Klassennieuws gr. 8 NP #3

Klassennieuws #3
Groep 8 NP
oktober 2018

 

Beste ouders van de leerlingen uit groep 8,

Hierbij ontvangt u het klassennieuws uit onze groep. Aan de hand van deze brieven houden wij u graag op de hoogte van wat wij in de klas doen.

Veel leesplezier,

Juf Lisette en groep 8

 

Algemeen
Wat werken de leerlingen hard en wat is het een leuke groep om mee te werken. Iedere dag is weer anders. Ze denken goed na over keuzes waardoor gedrag en resultaten kunnen verbeteren. Iedereen doet enorm zijn best om er iedere dag het beste van te maken.


‘Als je doet wat je altijd hebt gedaan krijg je de resultaten die je altijd hebt gekregen’

Voor taal, spelling en rekenen zijn we begonnen aan de nieuwe thema’s en het nieuwe blok. Hierbij horen weer nieuwe leerdoelen. Het huiswerk van spelling en taal sluit goed aan bij de leerdoelen van het thema waar wij aan werken. Hierdoor kunnen jullie ook thuis zien waar op school mee bezig zijn. We werken op school er hard aan om voor de toets de leerdoelen te behalen. Dit is niet voor iedereen altijd voldoende. Soms is er de vraag vanuit ouders wat zij thuis kunnen doen om hun kind nog extra te helpen. Steeds meer ontdek ik als leerkracht dat Ambrasoft hierbij erg goed ingezet kan worden. Mocht u hier nog vragen over hebben dan hoor ik het graag. Voor spelling kan het zijn dat uw kind een briefje mee heeft gekregen. Hierop kunt u zien wat uw kind nog lastig vindt. Doordat wij op school aan een nieuw thema beginnen, is er niet zoveel tijd om hier op school nog veel aandacht aan te besteden. Het zou fijn zijn als u dit met u kind thuis nog extra oefent.
De herfstvakantie komt er weer aan, dat betekent dat we nieuwe groepjes gaan maken. De kinderen krijgen een formulier waarop zij aan kunnen geven hoe zij prettig werken. Denk bijv. aan: ik werk graag stil, ik werk graag samen. Zo zoeken wij voor iedereen weer een nieuw, fijn plekje in de klas.

HVO
Na de herfstvakantie start voor onze klas HVO. Dit is op woensdagochtend van 9.45-10.30 uur. Tot nu toe hebben we deze tijd anders ingevuld. We zijn bijvoorbeeld bezig geweest met een digi-doener. Hierbij leren de kinderen een aantal basisprincipes van programmeren. Ze ervaren hoe je robots, technologie en algoritmes kunt inzetten om problemen op te lossen. Wat voor invloed heeft deze technologie nou op de toekomst. Welke beroepen kunnen vervangen worden door robots? Maar wat kan ook echt niet vervangen worden door robots?

Wereldoriëntatie
Wat hebben de kinderen hard gewerkt aan het voorbereiden van de tentoonstelling. De kinderen krijgen een overzicht van de onderdelen waarop zij beoordeelt worden en waaraan de opdracht moet voldoen. Het was een enorme uitdaging om dit voor elkaar te krijgen en leerzaam op vele gebieden. Plannen maken en daar vervolgens een prototype van maken. Taken verdelen en samenwerken. Organiseren, wie neemt welke spullen mee van thuis? Wat is er op school? Hoeveel tijd hebben we? Waar besteden we die tijd aan?
Wat kunnen we trots zijn op wat de kinderen hiervan hebben geleerd. En wat was het leuk om de verschillende resultaat te zien tijdens de tentoonstelling.
Op Ambrasoft kunnen de kinderen ook de topografie oefenen voor de toets van Meander op vrijdag 12 oktober.

Voortgezet Onderwijs
Tijdens de studiedag op 26 september zijn Petra en ik naar een informatiebijeenkomst geweest op het Fioretti College in Lisse. Hier zijn we op de hoogte gebracht van de procedures van 2018-2019 voor het overstappen van PO (basisschool) naar VO (middelbare school). Op de website vindt u een uitnodiging voor de informatieavond van 12 november over het VO. Deze informatieavond is in samenwerking met het VO. Er zal deze avond iemand van het Fioretti college aanwezig zijn om jullie het een en ander te vertellen. Graag per e-mail even door geven of jullie aanwezig zijn. Ook kunt u uw kind aanmelden voor verschillende meeloopmiddagen, zie website.

Kanjertraining
Alle kinderen uit onze klas willen zich zo gedragen dat ze zichzelf goed voelen, maar ook dat anderen zich goed voelen. Dit gaat nog niet altijd goed in de groep. Dat mag ook, want we zijn op school om te leren. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen een conflict of misverstand eerst zelf proberen op te lossen. Lukt dit niet moeten ze bij leerkrachten of overblijfmoeders melden wat er mis is gegaan. Op school kunnen we direct de situatie proberen te veranderen. Achteraf of thuis lukt dit niet zo goed meer. Hier hebben kinderen alleen vertrouwen in als de ouders dat ook hebben. Wij hebben als school de steun van jullie als ouders nodig. Daarom wil ik jullie vragen het onderstaande weer goed te lezen en u kind en de school hierbij te helpen. Alvast bedankt!

Leskern 2
Deze leskern maken de leerlingen opnieuw kennis met de klasgenoten van Max. De namen van de klasgenoten zijn ze ook tegengekomen in het lesboek van groep 4. Aan de hand van de pestposter oefenen leerlingen het aangeven van grenzen en het stoppen van pesten. Verder besteden we aandacht aan het hebben van een eigen mening.
Oefeningen:
– Uitspelen situaties
– Oefenen stappen anti pestposter
– Vertrouwensoefeningen zoals ‘plankvallen’

Leskern 3
Deze leskern heet: “onbekend maakt onbemind”. Kinderen worden gestimuleerd om belangstelling te tonen in kinderen met wie ze normaal gesproken niet veel omgaan. Oefeningen:
– Molvragen stellen
– Spreekbeurt houden/werkstuk maken houden over jezelf/de ander.
Een terugkerend principe uit de Kanjertraining wordt opnieuw aangeboden namelijk:
“Pieker niet in je uppie. Deel je zorgen met iemand die je vertrouwt. Wie kun jij vertrouwen in jouw leven?”
“Motor en benzinepomp”. Hierin leren kinderen om ongewenst gedrag niet in stand te houden.

Leskern 4
De klas en ik. Hoe ga je om met naar gedrag, als je lastig wordt gevallen? Herhaling van de principes van conflictbeheersing. Leerlingen geven op een nette manier hun mening over school en beoordelen zichzelf. Er kan een groot verschil zijn tussen jouw zelfbeleving en het beeld dat klasgenoten van jou hebben. Het is goed om met elkaar te praten.
Oefeningen:
– Feedback (kritiek) ontvangen van je klasgenoten.
– Durf jij je eigen mening te geven? Wat doe je met de tips?
– Leerlingen geven hun mening over stellingen met betrekking tot vriendschap.
– Tips en feedback ontvangen middels het pettenkwadrant. Wat ga je doen als je veel tips krijgt?
– Mag je altijd je mening zeggen?

Wist u dat …

  • wij tekenles hebben gehad van juf Marianne. Zij is vakdocent en heeft ons geleerd hoe je een portrettekening kunt maken.
  • wij het erg leuk vonden dat er zoveel ouders naar onze tentoonstelling zijn geweest.
  • wij naar een voorstelling zijn geweest in ‘De Waterkanten’ die ging over het leven van Mozart. Hier een orkest was en wij ons heel goed hebben gedragen.
  • de juf ICT-kartrekker is van De Tweemaster en zij tijdens bijeenkomsten leert over 21e eeuwse vaardigheden. En dat de uitdaging van wereldoriëntatie en Dalton hier heel mooi bij aansluiten.
  • wij voor de kinderpostzegelactie ongeveer €1850,- hebben opgehaald.
  • wij i.p.v. HVO een digi-doener gaan doen, waarbij de 21e eeuwse vaardigheden ook aan bod komen.

Belangrijke data

voor woensdag 10 oktober Aanmelden meelopen Rijnlands
Donderdag 11 oktober Toets Engels
Vrijdag 12 oktober Toets Meander

Voorleeswedstrijd KBW

Zondag 14 oktober Crossen door de bossen
Vrijdag 19 oktober Vrij i.v.m. studiedag
Zaterdag 20 t/m 28 oktober Herfstvakantie
voor 26 oktober Aanmelden meelopen TTO Rijnlands
Woensdag 7 november Ouderavond Dalton
t/m 8 november zelf aanmelden instuif Fioretti Lisse
Maandag 12 november Informatieavond VO
Woensdag 14 november Instuif Fioretti
Woensdag 14 en 21 november Meeloopmiddag Rijnlands
Vrijdag 16 t/m 23 november Week van de Mediawijsheid
Woensdag 28 november Meeloopmiddag TTO Rijnlands

 

 

Comments are closed.