Klassennieuws gr.2-3 NP #2

Algemeen nieuws:

De kinderen in groep 2/3 hebben de afgelopen periode weer veel van en met elkaar geleerd:

Gezamenlijk werken we aan het thema ‘Beestenboel’. Hierbij doen we ook samen allerlei activiteiten rond dit thema: kringactiviteiten, muziek, knutselopdrachten en ook het hoekenwerk. In de verschillende hoeken komt ook het thema terug: bouwopdrachten, rekenopdrachten, leesboeken over het thema en we hebben met z’n allen een dierentuin gemaakt in ons speellokaal of extra lokaal. Ook hebben we elkaar gevraagd wie welke huisdier heeft door een coöperatieve werkvorm; Zoek iemand die…… We weten nu precies wie welk huisdier heeft!

De kinderen van groep 2 werken hard en leren veel van hun weektaak. Deze staat in het teken van het thema.

De kinderen van groep 3 zijn voor het lezen gestart met een leestaak waarop ze kunnen plannen en aftekenen wat ze voor die dag gaan leren/ maken en oefenen.

Ik ben trots op ze: wat doen ze goed hun best met het leren lezen. Vooral het samenwerken gaat erg goed: samen lezen en samen woorden maken op de letterdoos.

Met rekenen zijn we veel oefeningen aan het doen die ons leren optellen en aftrekken en wat heel belangrijk is: we zijn gestart met splitsen.

Groep 2 heeft hard geoefend met de rangtelwoorden en de getallenlijn tot 20 en sommigen nog verder. We hebben dieren van groot naar klein gelegd en hebben plattegronden gemaakt om na te bouwen in de bouwhoek.

Wegbrengen tijdens de inloop.

Het is fijn als u op tijd uw kind in de klas brengt.

Het is prettig als u het afscheid kort houdt zodat het in de klas rustig zodat de kinderen kunnen starten met leren en spelen Ook zijn er leerlingen die nog werk van de taak af willen maken.

Allemaal een fijne herfstvakantie.

 

Comments are closed.