Klassennieuws gr. 2-3 NP #1

Beste ouders /verzorgers,

 

Het nieuwe schooljaar is begonnen en de eerste weken zitten erop. Gezellig dat uw kind bij mij in groep 2/3 zit. De kinderen hebben hun plekje gevonden en hebben al hard gewerkt. De eerste weken in groep 2/3 hebben we vooral gebruikt om alle regels te leren, want hoe beter iedereen de regels kent hoe fijner we kunnen werken.

In deze brief vindt u belangrijke informatie over groep 2-3.

Mochten er nog vragen zijn, hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Esther Verhoef

 

Welkom

Adelina is een nieuwe leerling bij ons op school. Wij wensen haar een fijne tijd toe op de Tweemaster.

Kennismakingsgesprekken

Fijn dat ik alle ouders hebben kunnen spreken op de kennismakingsavond. Tijdens deze gesprekken hebben jullie mij op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van uw kind, wijzigingen in thuissituatie of andere gebeurtenissen die van invloed zijn voor het welbevinden en/of de ontwikkeling van uw kind op school. Ook heb ik jullie mijn eerste indrukken kunnen vertellen.

Sportdag

Op de sportdag van 13 september hebben de leerlingen van groep 3 hun sportieve kunsten laten zien op het sportveld. Gelukkig hadden we prachtig mooi weer! Groep 2 heeft later in het jaar hun eigen sportdag.

Weektaak

We starten de ochtend met de inloop zoals u gewend bent. De kinderen gaan aan de slag met een werkje van de weektaak. Na een gezamenlijke rekenkring /taalkring waar zowel de doelen voor groep 2 als groep 3 aan bod zullen komen, start groep 3 met het verwerken van de stof in hun schrift .

Gym

Groep 3 heeft iedere dinsdag en donderdag gym van meester Frank. De kinderen gymmen in gymkleding: een gympakje of een sportbroek met een shirt en gymschoenen. Het is fijn als uw kind een aparte rugzak voor de gym heeft. Tijdens de gym moeten sieraden af en oorbellen uit (behalve steek-oorbellen) Wilt u ze die dag niet aan en om doen bij uw kind?

Groep 2 gymt op school. De gymschoenen mogen op school blijven in de hiervoor bestemde mand.

Fruitdag

Op woensdag besteden wij extra aandacht aan gezonde voeding. Geeft u uw kind ook een stuk fruit mee? Soms is het handig als het fruit al gesneden in een bakje zit, anders duurt het zo lang eer die grote appel op is!        

Verjaardagen

Natuurlijk vieren wij graag de verjaardag van uw kind. Wilt u een aantal dagen voor de grote dag in de agenda schrijven wanneer uw kind in de klas wilt trakteren? Denkt u aan een kleine (gezonde) traktatie? In de agenda kunt u ook afspraken bij de dokter o.i.d. vermelden.

Lezen/ taal

Met groep 2 volgen we de kleutermethode Kleuterplein. Middels het thema komen alle taalaspecten aan bod: rijmen, klanken horen, woordenschat, woorden nastempelen etc

Groep 3 is al hard bezig met het lezen van de eerste woordjes. We leren letters en maken daar nieuwe woorden van.

Leren lezen gaat gemakkelijker wanneer je het vaak doet. Het is daarom belangrijk dat kinderen veel lezen. De leesontwikkeling wordt bevorderd door uw kind ook thuis te laten lezen. Iedere avond tien minuten lezen voor het slapen gaan, geeft ieder kind ruim een uur extra oefening per week. Ook het voorlezen blijft belangrijk voor de taalontwikkeling!

Rekenen

Groep 2 is druk bezig met tellen, cijfers, vergelijken, plattegrond etc. Dit ook weer n.a.v. het thema.

Groep 3 is nu druk bezig met de getallenlijn, cijfers schrijven, staafdiagrammen. Spelenderwijs proberen we de doelen te bereiken die de methode aangeeft.  

Deze doelen vindt u terug op ons doelenbord in de klas. Ook de doelen voor het leren lezen en schrijven zijn daar terug te vinden.

Natuurlijk worden de doelen bijgesteld als uw kind meer aankan of als het even een stapje terug mag omdat het nog moeilijk is.

Spelen

Natuurlijk wordt er in onze klas nog veel gespeeld. Ook tijdens het spelen valt er genoeg te leren van en met elkaar!

Portfolio

Groep 3 gaat dit jaar werken met een portfolio. Hierin vinden we de leerdoelen van de kinderen terug en werk waar ze trots op zijn. Deze werkjes verzamelen we in een 23 rings-multomap. Mag uw kind ook een 23 rings-multomap meenemen naar school?

Voor groep 2 zijn er plakboeken op school aanwezig waarin zij hun werk kunnen bewaren.

Informatieavond 18 september

Wilt u weten wat we dit jaar allemaal gaan leren en hoe we werken in de combi 2-3? Dan nodig ik u van harte uit op de informatieavond waar ik alles uit zal leggen met voorbeelden uit de praktijk.

Chromebooks

Op school wordt er gewerkt met Chromebooks, computers en tablets. Ook groep 2-3 heeft al mogen oefenen. De kinderen zijn laaiend enthousiast. Raai de kraai en Zoem de bij willen allemaal spelletjes met de leerlingen spelen en kletsen de oren van je hoofd. Om het goed te kunnen horen is het fijn als de leerlingen een eigen hoofdtelefoon hebben. Wilt u uw kind een hoofdtelefoon of oordopjes meegeven?

Belangrijke data

17 t/m 21 september: Op voeten en fietsen ( komt u ook te voet of op de fiets?)

18 september: informatieavond groep 2/3 (inloop vanaf 19.15 uur met koffie. Start 19.30)

 

21 september:    9.15-10.00 uur fietsles op het plein groep 2

                        10.15-11.00 uur fietsles op het plein groep 3

Welke ouders kunnen ons hierbij helpen?? Graag opgeven bij de leerkracht.

24 september: schoolfotograaf

26 september: studiedag voor leerkrachten –> leerlingen zijn vrij.

27 september en 28 september: Lisser feestweek–> leerlingen zijn vrij.

 

 

Comments are closed.