Klassennieuws GD5

Maandag 4 maart Studiedag, kinderen vrij
Dinsdag 5 maart  Start Project De Ruimte
Vrijdag 8 maart Toets Taal thema 5
Maandag 11 maart Toets rekenen blok 1
Spelling woordendictee thema 5
Dinsdag 12 maart Toets rekenen blok 1 vervolg
Woensdag 20 maart Open dag
Vrijdag 22 maart Einde project De Ruimte

Beste ouders,

Een nieuwe maand is aangebroken. Tijd voor klassennieuws. Onze collage hing mooi op de Lenteflora. Heerlijk om het voorjaar al op te snuiven. En wat hebben we ook geboft met het weer in de voorjaarsvakantie. We hopen de kinderen weer lekker uitgerust te zien op dinsdag!
Veel leesplezier en met vriendelijke groet,
Anne en Ellen

 

 

Tafels oefenen

De tafels blijven oefenen blijft belangrijk. De kinderen moeten op dit moment alle tafels geautomatiseerd hebben. Een paar weken na de vakantie hebben we een tafeltoets. De kinderen moeten dan in 4 minuten tijd 80 sommen kunnen maken.  Er zijn leuke spelletjes te vinden op het internet om het tempo en het automatiseren te oefenen.

Oudergesprekken

Eind februari zijn de oudergesprekken geweest. Wij kijken terug op fijne gesprekken met betrokken ouders. Heeft u tussendoor vragen/opmerkingen over de voortgang en het welbevinden van uw kind? U kunt ons altijd aanspreken of mailen voor een afspraak.

Schoolvoetbaltoernooi

Op woensdagmiddag 17 april is het schoolvoetbaltoernooi voor groep 5 en 6. Jongens en meisjes zitten samen in een team. Er wordt 6 tegen 6 gevoetbald. Leuk dat een aantal kinderen uit groep 5 zich hebben opgegeven!

Thema ruimte

Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema ruimte. Op dinsdag openen we de projectweek gezamenlijk met de hele school. Wij zoeken nog spullen die over dit thema gaat en die wij mogen en kunnen gebruiken in de klas. Misschien heeft u wel een mooie wereldbol staan of leuke boeken. Wie kan ons blij maken?
Daar we veel aan het thema werken zijn er geen lessen en toetsen voor Meander, Naud en Brandaan. 

Rekenen

 • We zijn gestart met deelsommen. Het zou heel fijn zijn als u de tafels ook thuis wilt oefenen met de kinderen.
  De tafeldiploma’s hangen al klaar in de klas. Iedere behaalde tafel (gewone volgorde, door elkaar, en de tafelsom benoemen bij het antwoord) krijgt een sticker. We streven naar een blad vol met stickers, voor het einde van het schooljaar. Geregeld staat er een tafel centraal, waar we extra veel mee oefenen.
 • We oefenen met lengte: meter/centimeter en we oefenen met gewicht: kilo en grammen. We introduceren de milliliter.
 • We oefenen met klokkijken: hele uren, halve uren, kwartieren, vijf voor/vijf over etc. We oefenen ook de digitale tijden, zowel overdag (16.00 uur) als ‘s nachts (4:00 uur).
 • We starten ook met de kommanotatie in geldcontext.

 

Taal

 • We oefenen bij ieder thema een lijst met nieuwe themawoorden.
 • We oefenen met werkwoorden, die verschillende vormen hebben.
 • We leren wat tegenwoordige tijd en wat verleden tijd is.
 • We benoemen woordsoorten: Werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voorzetsel, voegwoord.
 • We leren wat de basisvorm is.

In een van de taallessen hebben we het gehad over zelfstandige naamwoorden. Deze zelfstandige naamwoorden kun je onderverdelen in tastbare en niet-tastbare zelfstandige naamwoorden.

Spelling

We oefenen verschillende categorieën:

 • jager/bakker woorden !
 • aai/ooi/oei
 • eer/oor/eur
 • eeuw/uw
 • cht/ch woorden
 • woorden met be-, ge-, ver- en -te
 • woorden met -ig en -lijk
 • woorden met een eind -d

 

 

 

Comments are closed.