Schoolvakanties

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 (leerlingen zijn vrij)

Herfstvakantie:           16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie:             25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie:      26 februari 2022 t/m 6 maart 2022

Pasen:                        15 april t/m 18 april 2022 (inclusief Goede Vrijdag)

Meivakantie:               25 april 2022 t/m 8 mei 2022 (inclusief Koningsdag)

Feestweek Lisse         29 en 30 oktober 2022

Zomervakantie:           9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

studiedagen:                vrijdagochtend 12 november 2021 (geannuleerd),                                                                   woensdagochtend18 mei 2022 maandag 27 juni 2022

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 (leerlingen zijn vrij)

Lisserfeestweek          22 en 23 september 2022

Herfstvakantie:            24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie:             26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie:      27 februari 2023 t/m 3 maart 2023

Pasen:                        Vrijdag 7 april tot en met maandag 10 april 2023 (inclusief Goede                                          vrijdag)

Koningsdag:               Donderdag 27 april 2023(valt in de meivakantie)

Meivakantie:               24 april 2023 t/m 7 mei 2023

Zomervakantie:           10 juli 2023 t/m  18 augustus 2023

studiedagen:                Nog nader te bepalen