Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

“Door vormingsonderwijs worden kinderen bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.” bron. schoolfolder vormingsonderwijs.

Humanistisch vormingsonderwijs is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt.

  • Jezelf leren kennen
  • De ander leren kennen
  • Keuzes leren maken
  • Verschillen leren respecteren
  • Verantwoordelijkheid leren nemen

Tijdens HVO wordt gewerkt met het humanisme als inspiratiebron. Het humanisme is een levensbeschouwing, waarin de menselijke waardigheid centraal staat. Kernwaarden zijn zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid.

Hieronder een link met meer informatie over het Humanistisch Vormingsonderwijs bij ons op ‘De Tweemaster’.

Informatie HVO

HVO Primair heeft een mooie vernieuwde website waar het vak heel duidelijk in uitgelegd wordt. De moeite waard een kijkje te nemen!

www.hvoprimair.nl

www.vormingsonderwijs.nl

laatste HVO Nieuws Lisse NP GD