Gastles van Halt, locatie Nassaupark

Op dinsdag 20 april kregen de groepen 7 van de beide locaties een gastles van Halt. Dit stukje laat de gastles van groep 7 locatie Nassaupark zien.

In deze voorlichtingsles stond de invloed van een groep centraal. Wat is groepsdruk? Hoe werkt groepsdruk?

Het onderwerp werd geïntroduceerd met enkele praktijkvoorbeelden van Halt-zaken waarin een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd. Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag met een test, waarin zij konden ervaren hoe groepsdruk werkt. Door middel van enkele vragen zijn zij erachter gekomen hoe gevoelig zij zelf zijn voor groepsdruk. Aan het einde van de les werden tips gegeven over hoe je groepsdruk kunt weerstaan. Dit kunnen de leerlingen thuis nalezen in het spiekboekje dat ze hebben meegekregen.

 

 

 

Comments are closed.