aanmelden op school

Beste (nieuwe) ouder,

Hartelijk welkom op obs De Tweemaster. Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze school.

U maakt een afspraak met de directeur of adjunct directeur van de school. Zij verzorgen een rondleiding op één van de locaties (uw voorkeur). U ontvangt na dit gesprek een tasje met daarin informatie over de school. (schoolgids, BSO informatie, aanmeldingsformulier)

Hierna kan het aanmeldingsformulier worden ingevuld. Deze levert u in op school. De administratie verwerkt uw formulier en hierover wordt u bericht.

Als de groepsomstandigheden het toelaten mag een kind dat 3 jaar en 10 maanden is, op onze school een aantal ochtenden of hele dagen oefenen. De toekomstige leerkracht van het kind spreekt in overleg met de ouders de data hiervoor af tijdens een uitgebreid intakegesprek. Wanneer het kind 4 jaar oud is, is het de gehele week welkom op school.

Aanmelding van nieuwe leerlingen zien wij graag zo vroeg mogelijk tegemoet. (Bijvoorbeeld als uw kind 2–3 jaar is.)

In principe wordt elk 4-jarig kind toegelaten tot de kleuterbouw van onze school. De toelating van oudere kinderen geschiedt volgens het reglement ‘toelating en verwijdering van leerlingen’.

Dit document is terug te vinden bij onze overkoepelende organisatie via www.obodb.nl.

Graag tot ziens op onze school. U en uw kind zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Bob van den Steenhoven

directeur ( ad interim )